Logo Gminy Lubiewo

Uroczyste spotkanie z Sołtysami w Gminie Lubiewo

Uroczyste spotkanie z sołtysami - 4.07.2024

W dniu 04 lipca 2024 r., w Urzędzie Gminy Lubiewo odbyło się uroczyste spotkanie  z sołtysami, które zgromadziło zarówno nowo wybranych przedstawicieli sołectw, jak i ustępujących oraz Radnych Rady Gminy Lubiewo. Wydarzenie było okazją do podsumowania dotychczasowej pracy, wręczenia podziękowań oraz zaprezentowania kadry urzędników.

Spotkanie rozpoczęła Wójt Gminy Lubiewo - Joanna Jastak, która w serdecznych słowach podziękowała ustępującym sołtysom za ich zaangażowanie i wysiłek włożony w rozwój lokalnej społeczności. W drugiej części spotkania przyszedł czas na gratulacje dla nowo wybranych sołtysów. Pani Wójt wręczyła każdemu z ustępujących sołtysów podziękowania, natomiast nowo wybrani sołtysi otrzymali listy gratulacyjne. Podziękowania i gratulacje przekazał również Przewodniczący Rady Gminy Lubiewo -  Krzysztof Zielazny.

Po ceremonii wręczenia podziękowań i gratulacji, nastąpiła prezentacja kierowników jednostek Gminy Lubiewo: B-CKiP – p. Monika Januszewska, Zakładu Komunalnego – p. Tomasz Bonk, GOPS – p. Weronika Łepek, Zastępcy Wójta – p. Łucji Koniarskiej oraz kierowników referatów i pracowników Urzędu Gminy Lubiewo. Każdy z nich przedstawił się nowym sołtysom, opowiadając o zakresie swojej pracy i obowiązkach. Była to doskonała okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów oraz zapoznania się z osobami, z którymi sołtysi będą współpracować na co dzień. Pracownicy urzędu podkreślali, że są otwarci na współpracę i gotowi do udzielania wsparcia w rozwiązywaniu problemów oraz realizacji lokalnych przedsięwzięć. Zadania, obowiązki i kompetencje Rady Gminy Lubiewo, przedstawił Przewodniczący RG Lubiewo – Krzysztof Zielazny.

 

Ustępujący Sołtysi:

 • Pani Zofia Chmara Rink – sołectwo Bysławek
 • Pan Antoni Lewandowski – sołectwo Lubiewo
 • Pan Adam Dudzik – sołectwo Minikowo
 • Pan Zbigniew Karwasz – sołectwo Sucha
 • Pan Paweł Łepek – sołectwo Wełpin

 

Ustępujący sołtysi
Fot: Sołtysi kadencji 2018 - 2024. Od lewej: Mirosław Winowiecki - Klonowo,  Krzysztof Zielazny - Przew. RG Lubiewo,  Elżbieta Grzędzicka - Pałazowo, Wojciech Słupiński - Bysław, Joanna Jastak - Wójt Gminy Lubiewo, Paweł Łepek - Wełpin, Zofia Chmara-Rink - Bysławek, Adam Dudzik - Minikowo,  Glazik Katarzyna - Trutnowo, Marcin Nitka - Cierplewo, Aneta Niemczewska - Lubiewice, Antoni Lewandowski - Lubiewo.

 

Nowo wybrani Sołtysi na lata 2024 – 2029:

 • Pan Wojciech Słupiński – sołectwo Bysław
 • Pan Mateusz Jochim – sołectwo Bysławek                 
 • Pan Marcin Nitka – sołectwo Cierplewo
 • Pan Mirosław Winowiecki – sołectwo Klonowo           
 • Pani Aneta Niemczewska – sołectwo Lubiewice
 • Pan Adrian Kowalski – sołectwo Lubiewo                    
 • Pan Mariusz Sobolewski – sołectwo Minikowo           
 • Pani Elżbieta Grzędzicka – sołectwo Płazowo
 • Pan Damian Karczewski – sołectwo Sucha   
 • Pani Katarzyna Glazik – sołectwo Trutnowo                
 • Pani Anna Szulc – sołectwo Wełpin 
Nowo wybrani sołtysi na lata 2024-2029
Fot: Sołtysi kadencji 2018 - 2024. Od lewej: Mariusz Sobolewski – sołectwo Minikowo, Aneta Niemczewska - sołectwo Lubiewice, Mirosław Winowiecki - sołectwo Klonowo,  Elżbieta Grzędzicka - Pałazowo, Glazik Katarzyna - sołectwo Trutnowo, Wojciech Słupiński - sołectwo Bysław, Joanna Jastak - Wójt Gminy Lubiewo, Adrian Kowalski - sołectwo Lubiewo, Anna Szulc - sołectwo Wełpin, Damian Karczewski - sołectwo Sucha, 
 Marcin Nitka - sołectwo Cierplewo, Mateusz Jochim - sołectwo Bysławek, Krzysztof Zielazny - Przewodniczący RG Lubiewo.

 


 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności