Logo Gminy Lubiewo

Planowane prace związane z przebudową przepustu na ul. Słonecznej w Suchej

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wykonawcę inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 010641C Sucha ul. Słoneczna oraz drogi wewnętrznej Sucha ul. Kościelna z budową kanalizacji deszczowej” informujemy, że od 05.08.2024 r. realizowane będą prace związane z przebudową przepustu zlokalizowanego przy przepompowni na ul. Słonecznej w Suchej. W związku z powyższym od 05.08.2024 r. przejazd przez ww. przepust na czas prowadzenia prac zostanie zamknięty na ok. 3 tygodnie.

przepust

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności