Życzenia z okazji Dnia Strażaka

„Tylko życie poświęcone innym

Warte jest przeżycia”                        

Albert Einstein

 

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim Druhnom i Druhom składamy serdeczne podziękowania i słowa wdzięczności za lata trwania na straży bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Ogromne doświadczenie i zdobyta wiedza strażaków pozwalają wierzyć, że
w potrzebie zawsze można liczyć na szybką i skuteczną pomoc. Dziękujmy również
za godny uznania profesjonalizm podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz
za codzienne realizowanie niezwykle trudnych i odpowiedzialnych zadań.

Wszystkim Strażakom życzymy dobrego zdrowia, szczęśliwych powrotów
z akcji, życzliwości środowiska oraz wszelkiej pomyślności.

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy                                 Wójt Gminy Lubiewo

 Zofia Reszka                                                                     Joanna Jastak