Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Z okazji
Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Dnia Pracownika Samorządowego składamy najserdeczniejsze życzenia
wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym, Sołtysom
i Członkom Rad Sołeckich, a także osobom które współtworzyły i współtworzą samorząd terytorialny Gminy Lubiewo pracując dla dobra lokalnej społeczności.

Dziękując za dotychczasową, owocną współpracę, przyjmijcie Państwo wyrazy wdzięczności za ważną i odpowiedzialną pracę na rzecz wspólnego dobra.
Życzymy pomyślnej realizacji prowadzonych przedsięwzięć,
a także niesłabnącego zapału do podejmowania nowych wyzwań.
Niech kolejne lata obfitują w liczne sukcesy,
niosą satysfakcję z dobrze wykonanych zadań
oraz będą szczęśliwe zarówno pod względem osobistym, jak i zawodowym.

Joanna Jastak – Wójt Gminy Lubiewo

Zofia Reszka – Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo