Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

                                                                          Pani

                                                                           Weronika Łepek

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Lubiewie

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego na ręce Pani Kierownik  Wszystkim pracownikom socjalnym składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie oraz trud włożony w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Oferując swój profesjonalizm, a także wielkie serce, pasję, życzliwość oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje i los konkretnego człowieka budzicie Państwo szacunek i uznanie społeczeństwa.

Życzymy dużo wytrwałości, jak najwięcej satysfakcji, ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych, energii do realizacji ciekawych projektów socjalnych, oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy Lubiewo

 /-/ Joanna Jastak

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Zofia Reszka