Życzenia z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej

Wszystkim pracownikom Zakładu Komunalnego w Lubiewie z siedzibą w Bysławiu, składamy serdeczne podziękowania za codzienną pracę wykonywaną niezależnie od warunków atmosferycznych, pory dnia, czy roku oraz za trud i zaangażowanie w realizację zadań służących mieszkańcom Gminy Lubiewo.

Życzymy wszystkim Państwu, aby każdy dzień tak wyspecjalizowanej oraz odpowiedzialnej pracy przynosił zadowolenie i był źródłem motywacji do osiągania stawianych celów. Niech tej wymagającej służbie społeczności towarzyszy satysfakcja z dobrze wykonanych zadań i życzliwość mieszkańców gminy doceniających Państwa pracę.

Łączymy najlepsze życzenia osiągania wyznaczonych celów, wielu sukcesów zawodowych, niezawodzącego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Joanna Jastak –  Wójt Gminy Lubiewo

Zofia Reszka – Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo

Lubiewo,  10 maj 2022r.