Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękujemy wszystkim pracownikom placówek oświatowych z terenu Gminy Lubiewo za trud kształcenia i wychowania młodego pokolenia, za zaangażowanie w pracę, stwarzanie przyjaznej atmosfery, udzielania wsparcia, dbania
o bezpieczeństwo, czystość czy smaczne posiłki.

Kierujemy do Państwa serdeczne życzenia osiągania satysfakcji z pracy
z dziećmi i młodzieżą, radości z odkrywania ich talentów i uzdolnień, dumy z sukcesów wychowanków, cierpliwości w pracy z mniej uzdolnionymi lub czasami nieposłusznymi uczniami. Niech Państwa wiedza i kompetencje spotykają się z uznaniem i szacunkiem uczniów  i ich rodziców, a entuzjazm

i pasja zwyciężą z trudami dnia codziennego.

Lubiewo, 14 października 2022 r.