Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Drodzy rolnicy,

W dniach od 1 lutego 2021 do 1 marca 2021 producenci rolni mogą składać do Wójtawnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Rolnicy składający wniosek w I terminie muszą dołączyć oryginały faktur za zakup oleju napędowego datowane między 1 sierpnia 2020 r., a 31 stycznia 2021r. oraz zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie DJP bydła.

Drugi termin składania nastąpi od 1 sierpnia 2021 do 31 sierpnia 2021.

Producenci rolni ubiegający się o zwrot akcyzy w drugim terminie, składają wraz z wnioskiem faktury datowane między 1 lutego do 31 lipca 2021 r.

wzór wniosku.pdf

Marzena Ochendal