ZUS – Informacja o pomocy uchodźcom z Ukrainy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu udziela pomocy uchodźcom z Ukrainy.

W zakresie wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych:

Jeśli osoba, która miała wypłacaną przez ZUS polską emeryturę lub rentę na rachunek w ukraińskim banku, znajdzie się na terytorium Polski i nie może z powodu wojny pobierać swojego świadczenia w Ukrainie, może zwrócić się o pomoc w sprawie zmiany rachunku do najbliższej placówki ZUS. Prośbę o przekazywanie świadczenia na rachunek w Polsce można też przesłać za pośrednictwem poczty – do Oddziału ZUS w Rzeszowie, na adres:

Oddział ZUS w Rzeszowie

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Piłsudskiego 12

35-075 Rzeszów

 

Podajemy adresy terenowych jednostek organizacyjnych  Oddziału ZUS w Toruniu:

  • Oddział ZUS w Toruniu

87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 33/39,

  • Inspektorat w Aleksandrowie Kujawskim

87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 6 a,

  • Inspektorat w Brodnicy,

87-300 Brodnica, ul. Mały Rynek 5,

  • Inspektorat w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego 39,

  • Inspektorat w Lipnie

87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 43,

  • Inspektorat we Włocławku

87-800 Włocławek, ul. Płocka 167,

  • Biuro Terenowe w Golubiu-Dobryniu

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. 1000-lecia 25,

  • Biuro Terenowe w Rypinie

87-500 Rypin, ul. Mławska 12,

 

W serwisie na stronie internetowej ZUS są publikowane w języku ukraińskim aktualne treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych.

W ramach pomocy instytucjonalnej zapewniamy wsparcie uchodźcom z Ukrainy w zakresie:

-objęcia ubezpieczeniami w związku z podjęciem zatrudnienia/innej działalności zarobkowej na terytorium Polski,
-ubiegania się o przyznanie prawa do świadczeń wynikających z ustawodawstwa polskiego,
-rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS profilu w języku ukraińskim

Wykaz wszystkich placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zamieszczony jest
na stronie https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe.