Przedłużamy termin nadesłania zdjęć do 31.08.br. Znasz ciekawe miejsca w Gminie Lubiewo??? Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym 🙂

Zmiana terminu – nadesłania zdjęć do 31.08.2020 r.

  1. Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie galerie, a nie pojedyncze fotografie. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę galerii, do których posiada pełne prawa autorskie i majątkowe.
  2. Galeria powinna zawierać od 4 do 10 zdjęć przedstawiających jedno konkretne miejsce lub obiekt turystyczny.
  3. Galerie konkursowe należy nadsyłać w postaci elektronicznej na adres
    e-mail: ciepluch@gmail.comlub w formie płyty CD na adres pocztowy: Urząd Gminy w Lubiewie, ul. Wojska Polskiego 8, 89-526 Lubiewo
  4. Do galerii należy dołączyć załącznik – formularz zgłoszeniowy  (załącznik) 
  5. Nazwa i opis miejsca do każdej galerii dotyczącej danego obiektu turystycznego należy dołączyć krótki opis (max 10-15 zdań), który winien zawierać nazwę obiektu, położenie współrzędne geograficzne, rys historyczny (o ile jest możliwy) itp.

 

Konkurs fotograficzny -REGULAMIN

Formularz zgłoszeniowy- załącznik

Zgoda rodziców – dla osób niepełnoletnich