Zmiany w ruchu drogowym!

Odsłony: 0

Najprawdopodobniej 21.08.2019 r zakończony zostanie pierwszy etap prac związanych z realizacje inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II”. W związku z tym wznowiony zostanie ruch na zamkniętych odcinkach ul. Wincentego Witosa oraz Wojska Polskiego. Nie oznacza to zakończenia wszystkich prac na tym odcinku drogi. Do wykonania pozostanie wylanie ostatniej warstwy nawierzchni asfaltowej, wraz z pracami wykończeniowymi np. ustawienie znaków wymalowanie oznakowania poziomego.

Z powodu rozpoczęcia kolejnego etapu prac zamknięty zostanie za to dojazd do Lubiewa od strony Bysławia oraz od strony Minikowa i Bysławka. Przejezdna za to będzie droga Lubiewo – Klonowo.