Zmiany w ruchu drogowym!

Odsłony: 0

W trakcie spotkania, które odbyło się 26.08.2019 r. w Urzędzie Gminy Lubiewo oraz na terenie budowy wykonawca przekazał informację o zakończeniu I etapu prac zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II”. W związku z tym wznowiony zostanie ruch na zamkniętych odcinkach ul. Wincentego Witosa oraz Wojska Polskiego. Nie oznacza to zakończenia wszystkich prac na tym odcinku drogi. Do wykonania pozostanie wylanie ostatniej warstwy nawierzchni asfaltowej wraz z pracami wykończeniowymi.

Z powodu rozpoczęcia kolejnego etapu prac zamknięty zostanie za to dojazd do Lubiewa od strony Bysławia oraz od strony Minikowa i Bysławka. Przejezdna za to będzie droga Lubiewo – Klonowo. Rozpoczęcie 2 etapu prac nastąpi w dniu 27.08.2019 r.