Zmiany w opłatach za wodę i ścieki 2019-2020

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Gdańsku nr GD.RET.070/166/D2/2018.KR z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo.

OBOWIĄZUJĄ OD 13 września 2019 r. do 12 września 2020 r.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena w zł netto Cena w zł brutto Jednostka miary
1 Wszyscy odbiorcy usług Cena za 1 m3 dostarczonej wody 2,53 2,73 zł/m3
2 Wszyscy odbiorcy usług Abonament 3,00 3,24 zł/m3
3 Wszyscy odbiorcy indywidualni, odbiorcy produkcyjni Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,01 6,49 zł/m3
4 Odbiorcy dostarczający ścieki dowożone Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,01 6,49 zł/m3
5 Odbiorcy dostarczający ścieki z oczyszczalni przydomowych Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,01 6,49 zł/m3