Zmiany w „Czystym Powietrzu” od 03.01.2023 r.

Zapowiadana od dawna nowa wersja programu Czyste Powietrze ruszy 3 stycznia 2023 rokuNajważniejsze zmiany programu Czyste Powietrze dotyczą:

  • podniesienia wysokości progów dochodowych, próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie ze 100 tys. do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji z 41 tys. do 66 tys. zł, przy podwyższonym dofinansowaniu kryterium dochodowe wzrośnie z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz z 2189 zł do 2651 zł w gosp. jednoosobowym, maksymalna wysokość dotacji wzrośnie z 47 tys. zł do 99 tys. zł, przy najwyższym poziomie dofinansowania kryterium dochodowe również zostanie dopasowane do  rewaloryzacji płac, rent/ emerytur i wzrośnie do 1090 zł (gospodarstwa domowe wieloosobowe) oraz do 1526 zł w gospodarstwach jednoosobowych, maksymalne dofinansowanie w tym przypadku wyniesie 136 200 zł,
  • wyższego dofinansowania o jakie można się ubiegać,
  • możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca (możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach Programu),
  • ścieżki bankowej programu – kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku,
  • obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku w przypadku dotacji na przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją,
  • kwalifikowania kosztów netto (VAT nie jest kwalifikowalny)
  • wymagań technicznych w kategoriach kosztów kwalifikowalnych – kotłownia gazowa, kocioł zgazowujący drewno,
  • wyłączenia z dofinansowania kotłów na paliwo stałe tj. kotła zgazowującego drewno standard oraz kotła na pellet drzewny standard od 01.07.2023 r.,
  • budynków przyłączonych do sieci dystrybucji gazu- dofinansowanie do kotła na biomasę drzewną jest możliwe tylko jeśli spełni on wymagania obniżonej emisyjności cząstek stałych (≤ 20 mg/m3) oraz  z zastrzeżeniem, że ilość pobieranego paliwa gazowego z sieci dystrybucji gazu (średnia z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku okresu krótszego średnia z całego okresu) w tym lokalu/ budynku mieszkalnym nie może być wyższa niż 5600 kWh/ rok.

Szczegóły, w tym: program z załącznikami, wzór umowy beneficjenta z wykonawcą oraz lista banków prowadzących nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w linku poniżej

https://czystepowietrze.gov.pl/od-3-stycznia-2023-r-rusza-nowa-wersja-programu-czyste-powietrze/