ZMIANY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Nowy rodzaj informacji, które każda organizacja pozarządowa musi złożyć w KRS, to adresy do doręczeń osób reprezentujących podmiot. W przypadku większości organizacji pozarządowych chodzi o adresy osób znajdujących się w zarządzie NGO.

Osoby te składają oświadczenie, w którym podają swój adres do doręczeń.

Wskazanie nowego obowiązku – nowych danych, które od 15 marca 2018 r. zbierają sądy, pojawia się w artykule 19a ust. 5 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób, obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń.

Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

  •  Oświadczenia załączają organizacje pozarządowe, które dopiero powstają i rejestrują się w sądzie.
  • W  przypadku już zarejestrowanych organizacji) oświadczenia z adresami do doręczeń trzeba przekazać sądowi przy pierwszym kontakcie – przy pierwszym wniosku do KRS, który składamy po 15 marca 2018 r. Przy kolejnych wnioskach nie ma już oczywiście takiej potrzeby.
  • Organizacje pozarządowe, które po 15 marca 2018 r. nie będą kontaktować się z KRS, również mają obowiązek dostarczyć do sądu rejestrowego oświadczenia z adresami do doręczeń osób reprezentujących podmiot. Muszą do zrobić w ciągu 18 miesięcy od daty wejścia w życie nowych przepisów. Mają więc czas do połowy września 2019 r.

Informację Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego wprowadził Wydział Rozwoju LiFE

źródło:
http://www.tucholski.pl/news/zmiany-dla-organizacji-pozarzadowych