Zmiana stawki opłaty za odpady– ulga w przypadku posiadania kompostowników

Informuję, iż z dniem 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Stawka za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny będzie wynosić 19,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Ustalono także częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi  w sposób selektywny od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku zadeklarowania kompostownika i skorzystania z ulgi należy pamiętać,

 że bioodpadów nie można oddawać w worku!!!

W związku ze zmianą stawki za odpady komunalne oraz wprowadzeniem ulgi w związku  z posiadaniem kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów istnieje obowiązek wypełnienia  i złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za odpady.

Druki deklaracji dostępne są w sklepach spożywczych oraz w budynkach Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Szkoły w Bysławiu – Przedszkole, Zakład PUH JK Miłosz Kiedrowski. Wzór deklaracji zamieszczony został również na stronie www.lubiewo.pl  w zakładce aktualności.

Przypominamy również że od dnia 6 września 2019r. wszyscy właściciele nieruchomości są  zobowiązani zbierać w sposób selektywny powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. Opłatę tę określono w wysokości 76,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Deklaracja śmieciowa 2020.docx

Deklaracja śmieciowa 2020.pdf

Wypełnione druki należy przekazać do Urzędu Gminy lub zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem

Bysław – Dom Strażaka

(biblioteka, świetlica)

 

01.12 – 04.12.2020r. (wtorek – piątek) godz. 8 – 17

07.12. – 10.12.2020r. (poniedziałek – czwartek) godz. 8 -17

Bysławek – Świetlica Wiejska 02.12.2020r. (środa) godz. 9 – 12

03.12.2020r. (czwartek) godz. 15 – 18

09.12.2020r. (środa) godz. 15 -18

 

Klonowo – Świetlica Wiejska 01.12.2020r. (wtorek) godz. 15 -18

07.12.2020r. (poniedziałek) godz. 9 -12

08.12.2020r. (wtorek) godz. 9 – 12

 

Lubiewice – Świetlica Wiejska 02.12.2020r.(środa) godz. 10 – 12

09.12.2020r. (środa) godz. 16 -18

 

Minikowo – Świetlica Wiejska 03.12.2020r. (czwartek) godz. 10 – 12

04.12.2020r. (piątek) godz. 10 -12

10.12.2020r. (czwartek) godz. 16 -18

 

Sucha – Świetlica Wiejska 02.12.2020r. (środa) godz. 13 -17

 

Trutnowo – Świetlica Wiejska 01.12.2020r. (wtorek) godz. 10 -13

02.12.2020r. (środa) godz. 15 -18

04.12.2020r. piątek) godz. 10 -13

 

Wełpin – Świetlica Wiejska 02.12.2020r. (środa) godz. 9 – 11

03.12.2020r. (czwartek) godz. 16 – 18

08.12.2020r. (wtorek) godz. 10 -12

 

Cierplewo – Świetlica Wiejska 03.12.2020 r. ( czwartek) godz. 10-12

08.12.2020 r. (wtorek) godz. 15 – 17

 

Płazowo – u Pani Sołtys – skrzynka podawcza od 01.12.2010 do 09.12.2020r.
Lubiewo – Urząd Gminy

GOPS – skrzynka podawcza

do 09.12.2020r. – w godzinach pracy urzędu

do 09.12.2020r. w godzinach pracy GOPS

 

Osoby przebywające w kwarantannie lub izolacji domowej zobowiązane są wypełnić i oddać druk deklaracji po ustaniu kwarantanny lub izolacji domowej!!!!

                                                                                                                    Wójt Gminy Lubiewo

                                                                                                                            /-/Joanna Jastak