Zmiana na stanowisku Skarbnika

W związku ze złożoną przez Panią Małgorzatę Szmaglińską rezygnacją z funkcji skarbnika, Rada Gminy Lubiewo zgodnie z wnioskiem Pani Wójt podczas sesji dnia 23.04.2020 r. podjęła uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubiewo z dniem 30.04.br.  Również podczas tej samej sesji podjęta została uchwała w sprawie powołania nowego Skarbnika Gminy Lubiewo. Na stanowisko Skarbnika z dniem 1 maja 2020 r. powołana została Pani Dorota Michalska, która pracę w Urzędzie Gminy w Lubiewie rozpoczęła w 2004 r., w ostatnich latach pracowała na stanowisku głównej księgowej. Pani Dorota Michalska ukończyła studia magisterskie na kierunku ekonomii w Politechnice Koszalińskiej Wydział Ekonomii i Zarządzania. Posiada kwalifikacje i doświadczenie wymagane na tym stanowisku, ponadto jej cechy osobowościowe predysponują ją do pełnienia tej funkcji.

 Wójt Joanna Jastak wraz z Zastępcą Tomaszem Bonkiem w imieniu własnym, radnych Gminy Lubiewo oraz pracowników Urzędu Gminy w Lubiewie złożyli nowej pani Skarbnik serdeczne gratulacje życząc wytrwałości i umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez lokalną społeczność zadań i wyzwań oraz owocnej współpracy na rzecz rozwoju naszej Gminy.