Złote, Szmaragdowe i Diamentowe Gody

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote, Szmaragdowe i Diamentowe Gody to rocznice niezwykłe, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem 50, 55 czy 60 lat. To właśnie te piękne okazje były powodem uroczystości, jaka odbyła się w piątek, 7 października 2022 r., w Klubie Seniora w Lubiewie.

Podczas uroczystości, w dowód społecznego uznania dla małżeństw z terenu gminy Lubiewo wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia otrzymują małżonkowie, którzy przeżyli wspólnie pięćdziesiąt lat. Złote, Szmaragdowe i Diamentowe Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50, 55 i 60 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe problemy i bolączki, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, wzajemny szacunek i przyjaźń. Wieloletnie, wspólne  pożycie  świadczy, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka. Dlatego jubileusze pożycia małżeńskiego cieszą się tak wielkim poważaniem i szacunkiem społecznym.

Uroczystość poprowadziła Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubiewie Łucja Koniarska. Uroczystego aktu dekoracji Medalami dokonała Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak, która również wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Lubiewo Zofią Reszka skierowały pod adresem wszystkich przybyłych par, słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Jubilaci otrzymali również pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty i okolicznościowe upominki. Nie zabrakło także jubileuszowego tortu oraz symbolicznego toastu.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:

Czesława  i  Ryszard  Wamka z Suchej

Teresa  i  Jan   Folega z Bysławia

Emilia i  Kazimierz  Lelińscy z Lubiewa

Teresa  i Józef   Krajna  z Wełpina

Pary obchodzące Szmaragdowy Jubileusz, Państwo:

Urszula  i Stanisław   Gaca z Bysławia

Lidia  i Stanisław  Pieczka  z  Bysławka

Halina  i  Henryk Chróścińscy z Bysławia

Elżbieta  i Kazimierz  Porazińscy z Minikowa

Krystyna i Marian  Figel z  Bysławka

Danuta  i  Jan  Pieczka z  Szumiącej

Regina  i   Jan  Muchowscy z  Bysławia

Bernadeta  i  Marian  Pieczka z Lubiewa

Pary obchodzące Diamentowy Jubileusz, Państwo:

Władysława  i  Józef  Porazińscy z Zamrzenicy

Zdzisława  i  Ryszard  Drzycimscy z Bysławia

Niestety, nie wszystkie pary mogły uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu. Stan zdrowia, bądź inne powody nie pozwoliły na przybycie. Wszystkim parom, obchodzącym w bieżącym roku Jubileusze Pożycia Małżeńskiego, serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne, wspólne lata