Żłobek w Bysławiu – konkurs na organizację opieki

Wójt Gminy Lubiewo ogłasza z dniem 30 września 2016 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w formie żłobka na terenie Gminy Lubiewo w miejscowości Bysław, ul. Wodna 8. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania. Więcej pod adresem:  http://lubiewo.bip.net.pl/?a=29414


Poniżej pliki do pobrania:

Żłobek ogłoszenie konkursu ofert .pdf (372 pobrania)

 

Żłobek- wzór oferty konkursowej.docx (311 pobrań)

 

Żłobek zarządzenie o otwartym konkursie ofert.pdf (313 pobrań)

 

Żłobek - załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.doc (320 pobrań)