Żłobek informacje

ROK 2021

ŻŁOBEK BAJKOWA KRAINA” BYSŁAW UZYSKAŁ DODATKOWE DOFINANSOWANIE OD WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał Gminie Lubiewo środki finansowe w formie dotacji celowej w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 2030 w wysokości 21 600,00zł na podstawie umowy nr 21/2021 z dnia 8 grudnia 2021r. na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania 20 miejsc opieki nad dziećmi, z wyłączeniem miejsc dla dzieci niepełnosprawnych.

ŻŁOBEK BAJKOWA KRAINA” BYSŁAW UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+2021

Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał Gminie Lubiewo środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości ogółem 19 200,00zł z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem edycji 2020r lub wcześniejszych Programu Maluch, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

DOTACJA PRZYZNANA: 19 200,00ZŁ

DOTACJA WYKORZYSTANA: 19 120,00ZŁ

 

 

 

 

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY LUBIEWO 59 750,00ZŁ

 

 

 

 

 

ROK 2020

 

 

DOTACJA PRZYZNANA: 29 700,00ZŁ

DOTACJA WYKORZYSTANA: 28 447,00ZŁ

 

 

 

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY LUBIEWO

43 600,00ZŁ

 

 

 

ROK 2019

 

DOTACJA PRZYZNANA: 33 000,00ZŁ

DOTACJA WYKORZYSTANA: 27 618,51ZŁ

 

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY LUBIEWO

40 600,00ZŁ

 

ROK 2018

 

DOTACJA PRZYZNANA: 33 000,00ZŁ

DOTACJA WYKORZYSTANA: 19 529,73ZŁ

 

 

 

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY LUBIEWO

28 200,00ZŁ

 

 

ROK 2017

 

DOTACJA PRZYZNANA: 30 800,00ZŁ

DOTACJA WYKORZYSTANA: 19 040,00ZŁ

 

 

 

 

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY LUBIEWO

27 200,00ZŁ

 

 

 

ROK 2016

 

Gmina Lubiewo przystąpiła do resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH -edycja 2016” i znalazła się wśród 111 gmin w Polsce, której została przyznana dotacja. Projekt pn. „Utworzenie żłobka w miejscowości Bysław poprzez adaptację budynku po byłym posterunku policji oraz zakup wyposażenia” zakładał upowszechnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwienie dostępu do tego rodzaju opieki na terenie gminy Lubiewo, poprzez utworzenie miejsc dla 20 dzieci

Dzięki realizacji tego zadania nastąpiło:

  • zapewnienie opieki dla malutkich dzieci w warunkach zbliżonych do warunków domowych,
  • stworzenie warunków do rozwoju dzieci, które będą posiadały właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, a dodatkowo liczne zajęcia rozwijające zdolności manualne, plastyczne, muzyczne, ruchowe. Badania wskazują jednoznacznie, że dzieci uczęszczające do żłobka szybciej nawiązują kontakty, uczą się samodzielności, współżycia w grupie, dzielenia się, czekania na swoją kolej, itp.. Daje to podstawę do dalszego rozwoju dziecka, na etapie edukacji przedszkolnej i szkolnej. Dzieci takie są bardziej otwarte na ludzi i zmotywowane do poszerzania swoich umiejętności.
  • stworzenie szansy rodzicom i opiekunom małych dzieci na powrót do aktywności zawodowej lub podjęcie pracy czy zakładanie własnej działalności gospodarczej, ze świadomością, że ich pociechy są w bezpiecznym i zaufanym miejscu.
  • stworzenie perspektywy podjęcia wcześniejszej decyzji przez rodziców o macierzyństwie,
  • stworzenie atrakcyjniejszej oferty do zamieszkania na terenie Gminy Lubiewo,
  • utworzenie nowych miejsc pracy dla opiekunek/opiekunów

 

PRZYZNANA DOTACJA: 320 446,00ZŁ W RAMACH PROGRAMU “MALUCH” 2016 ORAZ ŚRODKÓW Z BUDŻETU GMINY LUBIEWO W WYSOKOŚCI 179 554,02ZŁ.

Fot. Wyremontowany budynek po byłym posterunku policji w Bysławiu, w którym powstał żłobek.

 

Fot. Budynek po byłym posterunku policji w Bysławiu