Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Lubiewo

Odsłony: 0

Poniżej podajemy numery telefonów osób i instytucji, z którymi można kontaktować się w sprawie zimowego utrzymania dróg w Gminie Lubiewo.

Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 240

Stacjonarny 52 336 12 20, lub komórkowy 698 771 933 (dyżurny).

Zgodnie z informacją z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi numer dyżurny jest aktywny w momencie pełnienia dyżurów przez pracowników Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. Pełnienie dyżuru uzależnione jest od sytuacji na drogach oraz prognoz pogody.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Stacjonarny 52 559 01 12, lub komórkowy 696 050 438.

Zimowe utrzymanie dróg należących do Gminy Lubiewo

 • Pracownik Urzędu Gminy w Lubiewie:

Stacjonarny 52 33 493 10 (wew. 23) – w godzinach pracy Urzędu lub komórkowy 517 049 603,

 • Zakład Komunalny Gminy Lubiewo – 505 057 473,
 • lub poszczególni Sołtysi:
 • Sołectwo Bysławek – 506 362 641,
 • Sołectwo Bysław – 506 362 647,
 • Sołectwo Cierplewo – 506 362 666,
 • Sołectwo Klonowo – 512 864 165,
 • Sołectwo Lubiewice – 506 485 821,
 • Sołectwo Lubiewo – 609 320 988,
 • Sołectwo Minikowo – 506 362 647,
 • Sołectwo Płazowo – 506 362 669,
 • Sołectwo Sucha – 506 362 645,
 • Sołectwo Trutnowo – 506 362 654,
 • Sołectwo Wełpin – 791 389 800.