Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim

Odsłony: 0

 

 Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim

 NABÓR PODOPIECZNYCH GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH

Potrzebujesz pomocy w wykonywaniu codziennych czynności?

Czujesz się samotny? Chciałbyś brać udział w zajęciach aktywizujących?

Lubisz zwierzęta, spacery i prace na świeżym powietrzu?

Możesz skorzystać z opieki dziennej świadczonej w gospodarstwach opiekuńczych. Gospodarstwo opiekuńcze zapewnia opiekę przez 8 godzin dziennie, 5 dni  w tygodniu dla grupy ok. 5 osób. Możesz brać udział w zajęciach związanych  z tradycyjnym gospodarstwem rolnym, rękodzielniczych, czytaniu książek, miło spędzać czas na rozmowach z innymi i spacerach. Opiekun pomoże Ci w pełni uczestniczyć w zajęciach i będzie czuwał nad Tobą. W gospodarstwie zjesz obiad  i odpoczniesz przy herbacie. Zgodnie z definicją określoną w wytycznych dot. projektu przez osobę niesamodzielną rozumie się osobę, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Każda osoba w projekcie będzie korzystać z usług przez maksymalnie pół roku co pozwoli większej liczbie podopiecznych skorzystać z tego nowatorskiego typu usług i podjąć decyzję o dalszym uczestnictwie w zajęciach w okresie trwałości projektu.

 

Okres funkcjonowania gospodarstw: od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r.

 Jeśli chcesz uzyskać bliższe informacje o gospodarstwach w Twoim powiecie
i ich ofercie skontaktuj się z doradcami ds. gospodarstw opiekuńczych:

Joanna Jastak – tel. 723330118

Anna Kulesza – tel. 663731873

Katarzyna Pieczka – tel. 782502377

Wypełnij formularze zgłoszeniowe i przekaż je do biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tucholi (ul. Przemysłowa 2, 89-500 Tuchola), do biura Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” (ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola) lub do biura projektu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  w Minikowie (Minikowo 1, 89-122 Minikowo).