Zebranie wiejskie Sołectwo Lubiewo

Na podstawie rozdziału 3 §12 pkt 1 oraz §13 pkt 2 Statutu Sołectwa Lubiewo zwołuję zebranie wiejskie, które odbędzie się

w formie on line dnia 11 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 18.00 .

Jeśli w pierwszym terminie nie będzie wymaganej frekwencji, ustalam drugi termin zebrania na godz. 18.30 tego samego dnia zgodnie ze Statutem Sołectwa.

Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości skorzystania z ww. formy mogą stawić się
w tym terminie w budynku Biblioteka Centrum Kultury i Promocji
i korzystając
z przygotowanej infrastruktury uczestniczyć w zebraniu.

Z uwagi na panującą pandemię i konieczność zapewnienia środków bezpieczeństwa, wszystkich chętnych mieszkańców (zarówno tych, którzy chcą skorzystać z formy on-line jak
i tych, którzy będą brać udział osobiście), prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa do Urzędu Gminy w Lubiewie do dnia  11 maja br. (wtorek) do godz. 12:00. Zgłoszenia przyjmuje pracownik Urzędu p. Paweł Chmara nr tel.  517 049 603, e-mail: ug.chmara@lubiewo.pl.

Mieszkańcy, którzy będą chcieli uczestniczyć w zebraniu w sposób zdalny w trakcie
ww. zgłoszenia przekażą swój adres mailowy, na który zostanie wysłany kod dostępu umożliwiający udział w zebraniu.

Konieczność zwołania zebrania wynika z zamiaru zmiany rozdysponowania środków
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lubiewo.

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Przedstawienie wniosku o zmianę przedsięwzięć/zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu Lubiewo.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2021.

UWAGA!

Mieszkańcy uczestniczący osobiście w zebraniu nie mogą wykazywać objawów chorobowych sugerujących zakażenie koronawirusem, zobowiązani są zakryć usta i nos maseczką, oraz zdezynfekować ręce środkiem dostępnym przy wejściu.