Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon od samochodów osobowych z nieruchomości zamieszkanych

Informuję, iż w maju oraz czerwcu 2022 r. na terenie Gminy Lubiewo zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon od samochodów osobowych z nieruchomości zamieszkanych.

Terminy wywozu odpadów:

23.05.2022 r. (poniedziałek) – Sucha, Cierplewo, Sokole Kuźnica, Wielonek

30.05.2022 r. (poniedziałek) – Klonowo, Minikowo, Zamrzenica

06.06.2022 r. (poniedziałek)     – Lubiewo, Lubiewice, Trutnowo, Brukniewo, Bruchniewo, Koźliny

20.06.2022 r. (poniedziałek)    –Wełpin, Teolog, Płazowo, Szumiąca, Wandowo

27.06.2022 r. (poniedziałek) – Bysław, Bysławek    

Osoby posiadające wymienione odpady proszone są o zgłoszenie do Urzędu Gminy w Lubiewie zamiaru ich wywiezienia. Zgłoszenia przyjmowane są do każdej środy poprzedzającej termin wywozu !

Zgłoszenia przyjmują:

Pani Katarzyna Mrozik numer telefonu  52 3349310 wew. 41

Pani Dorota Tomczyk numer telefonu  52 3349310 wew. 42

Pani Agnieszka Pieczka nr telefonu 52 3349310

Ważne:

 Mieszkańcy, którzy zgłoszą potrzebę wywozu wymienionych odpadów proszeni są o wystawienie ich przed posesję w dniu wywozu do godziny 6:00. Wystawione odpady nie powinny zagrażać bezpieczeństwu ludzi i ruchu drogowego.

 Sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany.