Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

KURENDA

Informuję, iż w czerwcu 2019 r. na terenie Gminy Lubiewo zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz opon od samochodów osobowych
z nieruchomości zamieszkanych.

Terminy wywozu odpadów:

07.06.2019 r. (piątek) – Lubiewo, Lubiewice, Trutnowo, Bruchniewo, Brukniewo i Koźliny.

Od 10.06.2019 r. (poniedziałek) – pozostałe miejscowości.

Osoby posiadające wymienione odpady proszone są o zgłoszenie
do Urzędu Gminy w Lubiewie zamiaru ich wywiezienia.

Zgłoszenia przyjmują:

do 31 maja 2019 r.

Pan Karol Iwicki numer telefonu  52 3349310 wew. 50

Pan Tomasz Bonk numer telefonu  52 3349310 wew. 42

Pani Agnieszka Pieczka nr telefonu 52 3349310

Ważne:

  • Mieszkańcy, którzy zgłoszą potrzebę wywozu wymienionych odpadów proszeni są o wystawienie ich przed posesję w dniu wywozu do godziny 7:00. Wystawione odpady nie powinny zagrażać bezpieczeństwu ludzi i ruchu drogowego.
  • Sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany.