Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odsłony: 2

Lubiewo, 21 kwietnia 2017 r.

KURENDA

 

Informuję, iż w dniach od 25 do 27 maja 2017 r.
na terenie Gminy Lubiewo zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon od samochodów osobowych z nieruchomości zamieszkanych.

Osoby posiadające wymienione powyżej odpady proszone są o zgłoszenie do Urzędu Gminy w Lubiewie zamiaru ich wywiezienia.

Zgłoszenia przyjmują:

do 15 maja 2017 r.

Pan Karol Iwicki numer telefonu  52 3349310 wew. 50

Pan Tomasz Bonk numer telefonu  52 3349310 wew. 42

Ważne:

  • Mieszkańcy, którzy zgłoszą potrzebę wywozu wymienionych odpadów proszeni są o wystawienie ich przed posesję dnia 25 maja do godziny 7:00. Wystawione odpady nie powinny zagrażać bezpieczeństwu ludzi i ruchu drogowego.
  • Sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany.

 

Kurenda odpady wielkogabarytowe 2017