Zastępca Wójta

Odsłony: 2

Zarządzeniem z dnia 27 sierpnia 2019 r. Pani Joanna Jastak- Wójt Gminy Lubiewo powołała swego zastępcę. Od dnia 1 września 2019 r. na stanowisko Zastępcy Wójta powołany został Pan Tomasz Bonk, który od 2007 r. jest pracownikiem Urzędu Gminy.