Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie imiennego powołania osób do składu komisji opiniującej wnioski o dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego