Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie zadań m.in. na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji

Odsłony: 0

Reguły dotyczące składania wniosków o dofinansowanie określa Uchwała Nr 50/2077/21 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie regulaminu naboru i rozpatrywania wniosków dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zasad rozliczania zadań współfinansowanych ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wnioski o przyznanie lub wypłatę Dotacji sporządza Wnioskodawca zgodnie z niniejszymi zasadami, na drukach udostępnionych do pobrania pod adresem

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/category/rolnictwo-ochrona-gruntow-rolnych/.

Powyższy wniosek o przyznanie środków budżetu województwa na realizację budowy/renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji należy składać w terminie do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.