Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew

Odsłony: 2

Gmina Lubiewo zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na usunięciu drzew z gatunku sosna zwyczajna, klon jawor, brzoza brodawkowata oraz dąb szypułkowy, wyszczególnionych w tabeli nr 1, zlokalizowanych na terenie nieruchomości o nr 839, nr 840 oraz nr 841/1 obręb Bysław.

Zapytanie ofertowe znajduje się na stronie https://lubiewo.bip.net.pl/ zakładka OCHRONA ŚRODOWISKA – GOSPODARKA LEŚNA https://lubiewo.bip.net.pl/?a=40565.