Zaproszenie na szkolenie w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy”

Odsłony: 0

Zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad wypełniania wniosku o powierzenie grantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy na lata 2016-2023 (przedsięwzięcia 3.1.2 LSR: „Wichajstry i dinksy, czyli aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru LSR”. Szkolenie odbędzie się 5 marca 2019 r. w godz. 11:00 – 17.00 w Książnicy Tucholskiej (sala nr 9) w Tucholi (ul. Pocztowa 7b).  

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • procedura konkursu grantowego;
  • dokumentacja konkursowa (konkursy grantowe 1/2019/EFS, 2/2019/EFS, 3/2019/EFS);
  • zasady wypełniania wniosku o powierzenie grantu.

Granty ze środków EFS wykorzystać można na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in. w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (np. prowadzenie klubów młodzieżowych),  działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (m.in. usługi wzajemnościowe, lider/animator aktywności lokalnej), aktywizację społeczno-zawodową (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Formularze zgłoszeniowe prosimy dostarczyć do dnia 1 marca 2019r. do Biura LGD (Tuchola, ul. Murowa 8, partnerstwo@borytucholskie.pl)  

Formularz zgłoszeniowy: TUTAJ

Szkolenie odbędzie się w sali dostosowanej dla osób niepełnosprawnych (parter). W przypadku szczególnych wymaganiach dietetycznych lub innych potrzeb związanych z dostępnościom prosimy o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym.

Więcej informacji:  52 336 12 13 lub partnerstwo@borytucholskie.pl.