Zaproszenie na szkolenia dotyczące płatności bezpośrednich, warunkowości i ekoschematów w dn. 14.04.2023 r.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenia dotyczące płatności bezpośrednich, warunkowości oraz ekoschematów, które odbędą się w dn. 14.04.2023 r.:

1. „Płatności bezpośrednie, warunkowość i związane z nimi wymogi w 2023 r.” o godz. 10:00

Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie, jak i online.

Bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/platnosci-bezposrednie-warunkowosc-i-zwiazane-z-nimi-wymogi-w-2023-roku/register

Program:

·  System warunkowości – istotne zmiany w wymogach i normach obowiązkowych

·  Płatności bezpośrednie niezwiązane z produkcją – kryteria kwalifikowalności, szacunkowa wysokość wsparcia

·  Wsparcie bezpośrednie związane z produkcją – sektory objęte wsparciem, kryteria dostępowe, szacunkowa wysokość wsparcia

2. „Ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich w 2023 r.” o godz. 12:00

Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, jak i online.
Bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/ekoschematy-nowy-rodzaj-platnosci-bezposrednich/register

Program:

·   Ekoschematy – nowy rodzaj dobrowolnych, płatnych praktyk

·   Krótka charakterystyka ekoschematów – praktyki objęte wsparciem, kryteria dostępu, szacunkowa wysokość wsparcia

·   Zasady łączenia ekoschematów oraz wykluczenia

Szkolenia poprowadzi:

Łukasz Piotrowski, Główny specjalista ds. ekonomiki, KPODR w Minikowie