Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Odsłony: 0

W imieniu Pani Wójt Gminy Lubiewo Pani Joanny Jastak serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe na posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubiewie
24 marca br. (piątek) o godz. 9.00 w sali nr 18.

Jednym z tematów będzie: „Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.”

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy chcieliby przedstawić swoją działalność oraz krótkie sprawozdanie za rok 2022 proszone są o potwierdzenie obecności do dnia 20 marca br.
Organizacje pozarządowe, które nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu komisji, a chciałyby podzielić się swoją działalnością mogą dostarczyć materiał pisemny w formie elektronicznej przesłany na adres ciepluch@lubiewo.pl do dnia 22 marca br.