Zaproszenie na konferencję dla przedsiębiorców – „Biznes bez granic”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE), działające w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  we współpracy z Partnerami merytorycznymi zaprasza na konferencję z cyklu „Biznes bez granic”:

„Program Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw oraz nowoczesne instrumenty wsparcia eksportu”

TEMATYKA

Tematyka konferencji poświęcona będzie dostępnym, nowoczesnym instrumentom wsparcia eksportu w obszarze instytucjonalnym, usługowym i finansowym, w kontekście wdrażanych systemowo zmian w oparciu o realizowaną Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze ekspansji zagranicznej.

W ramach wydarzenia założenia Strategii zaprezentuje przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, natomiast każda z instytucji reprezentujących Grupę Polski Fundusz Rozwoju (Grupa PFR): PAIH, PARP, BGK i KUKE przedstawi własną ofertę bieżących i planowanych rozwiązań w zakresie wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Konferencja odbędzie się w dniu 16 maja 2017 r., w godz. 9.30 -13.00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Plac Teatralny 2 (patio, I p.).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. (Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.) Rejestracja uczestników możliwa za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego tutaj.

Kontakt w sprawie konferencji: Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów eksport@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 18 751