Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dotyczące funkcjonowania spółdzielni energetycznych

Odsłony: 5

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE WARSZTATY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI
ENERGETYCZNYCH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH!
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.spoldzielnia-energetyczna.pl
Wszystkie informacje na stronie: LINK
Osoba do kontaktu: Anastazja, tel. 798 223 978
09.00-09.30 Rejestracja uczestników warsztatu
09.30-09.45 Otwarcie warsztatu
09.45-10.45
Spółdzielnie energetyczne jako nowy podmiot na
polskim rynku energii
10.45-11.45 Model spółdzielni energetycznej
11.45-12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.00
Doświadczenia w zakładaniu spółdzielni
energetycznych
13.00-13.30 Wsparcie finansowe dla spółdzielni energetycznej
13.30-14.15 Czas na dyskusję / Panel ekspercki
14.15-14.30 Podsumowanie i zakończenie warsztatu
14.30-15.00 Obiad