Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie punktu gastronomicznego

Odsłony: 0

W związku z wydanym Zarządzeniem numer 34/2019 zapraszam do składania ofert na dzierżawę części nieruchomości działki nr 981 położonej w Bysławiu.

Jest to teren o powierzchni 120 m2, celem zorganizowania punktów gastronomicznych po 30m2 każdy na okres do trzech miesięcy.

 1. Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie punktu gastronomicznego na terenie kąpieliska w Bysławiu na okres do trzech miesięcy.

 • Oferta powinna zawierać:
 • -Rodzaj produktów oferowanych do sprzedaży.
 • -Powierzchnia przewidziana na obiekt, z którego prowadzona będzie sprzedaż
 • -W jakim okres prowadzona będzie działalność
 • Termin i miejsce składania ofert:
 • -Termin składania ofert  do 31 maja 2019r.
 • Adres: Urząd Gminy Lubiewo ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo.
 • Osoba do kontaktu Wójt Gminy Lubiewo Joanna Jastak tel. 506 362 679 wojt@lubiewo.pl
 • -Oferty należy składać na formularzu  (załącznik nr 1).
 • -Organizator dokona wyboru ofert do dnia 5 czerwca  2019 r.
 • -W przypadku co do wątpliwości złożonych ofert organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu ofertowym.
 • -Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
 • -O wyborze najkorzystniejszych ofert oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Formularz w załączniku: