Zanik napięcia- Bysław

Informuję, że nastąpi zanik napięcia na około 10 minut w dniu:

19 listopada 2022 r. o godz. 12:00,
20 listopada 2022 r. o godz. 12:00,
dla mieszkańców m. Bysław zasilanych z stacji transformatorowej – Bysław Ośrodek Zdrowia tj.:
ul. Słoneczna 1, 3, 3A, 7, 12, 14,
ul. Polna 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 6,
ul. Szkolna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
ul. Główna 64, 65, 68, 69, 71,
ul. Spokojna 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17,
ul. Wiatrakowa 2A,
ul. Wodna 1, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20,
ul. Główna 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 66, 83
ul. Słoneczna 5