Zanieczyszczenie ściekami bytowymi strugi Kicz (dopływ rzeki Brdy).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi otrzymał zgłoszenie w dniu 24.04.2023 o godz. 19:03 z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi o zdarzeniu w wyniku, którego doszło do zanieczyszczenia ściekami bytowymi strugi Kicz (dopływ rzeki Brdy).

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców gminy Lubiewo informujemy właścicieli indywidualnych przydomowych ujęć wody znajdujących się poniżej ujścia strugi Kicz o ww. zanieczyszczeniu, które może prowadzić do zanieczyszczenia wód podziemnych, a w konsekwencji do skażenia indywidualnych ujęć wody.

/-/ Joanna Jastak

Wójt Gminy Lubiewo

Pliki do pobrania