Załatwianie spraw w urzędzie- informacja o częściowym otwarciu Urzędu Gminy w Lubiewie dla obsługi bezpośredniej mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy!

Mając na uwadze stopniowe odmrażanie gospodarki przez rząd RP, 
od 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) umożliwiamy osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Gminy w Lubiewie wyłącznie w poniższych obszarach:

  • rejestracji stanu cywilnego,
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  • planowania przestrzennego,
  • ochrony środowiska dotyczące:
    – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
    – decyzji zezwalającej/zgłoszeń dotyczących usuwania drzew lub krzewów.

ZASADA – jeden petent do jednego biura.

OBOWIĄZUJE –  maseczka i rękawiczki jednorazowe.

Każdą wizytę w Urzędzie należy umówić telefonicznie.       

Tel. 52 33 493 10 lub 509 600 023.

Godziny pracy urzędu pozostają bez zmian tj. poniedziałek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00, wtorek od 7:00 do 16:00, piątek od 7:00 do 14:00.

Proszę o rozważne i dokładne zastosowanie się do powyższych zaleceń.

WÓJT GMINY LUBIEWO

/-/ Joanna Jastak

Lubiewo, 24 kwietnia 2020