Zakup i dostawa 9-osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Odsłony: 1

W dniu 10 maja br. została podpisana umowa na zakup i dostawę 9 – osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Dostawcą samochodu jest firma GREEN WAY z siedzibą w Makówce, wybrana w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym. Wykonawca zobowiązał się dostarczyć przedmiot zamówienia za kwotę 214 512,00 zł brutto. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, a termin realizacji 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Inwestycja jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
w ramach konkursu ,,Rosnąca Odporność”, w którym nasza Gmina zajęła II miejsce.