Zakup i dostawa 9-osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

W dniu 30 marca br. Gmina Lubiewo ogłosiła przetarg na zakup i dostawę 9 – osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość inwestycji oszacowano na ok.  180 000,00 zł brutto. Otwarcie ofert zaplanowano na 11 kwietnia 2022 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg został unieważniony.

Inwestycja jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
w ramach konkursu ,,Rosnąca Odporność”, w którym nasza Gmina zajęła II miejsce.