Zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

30 września o północy zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W Gminie Lubiewo spis zakończono z wynikiem 101,86 % spisanych mieszkańców.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Lubiewo, którzy wzięli w nim udział oraz tym, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia- pracownikom Gminnego Biura Spisowego, Sołtysom  oraz rachmistrzom p. Katarzynie Glazik oraz p. Ewie Iwickiej.

Spisy powszechne realizowane są raz na 10 lat. Z wynikami badań można zapoznać się na stronie: https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/.

Pierwsze wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021 zostaną opublikowane już w styczniu 2022 r.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przez ostatnie 6 miesięcy nieustanie przypominali, że wszyscy #LiczymySięDlaPolski.

 

Joanna Jastak

Wójt Gminy Lubiewo