Zakaz wstępu do lasu z powodu zabiegów samolotowych

Odsłony: 0

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że w okresie od 16 maja do
II dekady czerwca 2018 roku planowane są ratownicze zabiegi samolotowe we fragmentach
drzewostanów sosnowych, w których wystąpiła gradacyjnie brudnica mniszka, strzygonia
choinówka i barczatka sosnówka.
Zabiegiem zostaną objęte drzewostany w nadleśnictwie: Brodnica, Bydgoszcz,
Czersk, Dąbrowa, Dobrzejewice, Osie, Przymuszewo, Różanna, Rytel, Solec Kujawski,
Szubin, Trzebciny, Tuchola, Włocławek, Woziwoda, Zamrzenica, Żołędowo.
Aktualnie w ww. nadleśnictwach trwają badania i obserwacje, mające na celu ustalenie stopnia
i zasięgu powierzchniowego gradacji. W przypadku stwierdzenia zagrożenia trwałości
drzewostanów podjęte zostaną zabiegi przy użyciu preparatu Dimilin 480SC w dawce 0,1 l/ha.
Wstęp i wjazd na tereny leśne w trakcie zabiegu będzie zabroniony. Drzewostany,
w których wystąpi konieczność przeprowadzenia akcji ograniczania populacji owadów będą
oznakowane stosownymi tablicami. Informacje o dokładnych terminach zabiegów i lokalizacji
pól zabiegowych można będzie uzyskać w wyżej wymienionych nadleśnictwach.