Zakaz wstępu do lasu

W związku z wystąpieniem znacznych uszkodzeń drzewostanów od wiatru Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica zarządzeniem numer 46/2022 z dnia 31.10.2022r wprowadził okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Zamrzenica na terenie następujących Leśnictwa Janiagóra, Lnianek.

Okresowy zakaz wstępu obowiązuje od dnia 01 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Tereny leśne objęte okresowym zakazem wstępu zostały oznakowane tablicami informacyjnymi o następującej treści: “ZAKAZ WSTĘPU DO LASU OD DNIA 01.11.2022 r. DO DNIA 30.11.2022 r. Z POWODU : KLĘSKI WIATROŁOMÓW” oraz oznaczone na mapie zagrożeń banku danych o lasach: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

Zakaz nie dotyczy osób, służb oraz sprzętu używanego do prac związanych z gospodarką leśną, zwalczających pożar oraz ratujących zdrowie i życie ludzi.

Pliki do pobrania