Zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej

Odsłony: 1

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1152) oraz występującą bezdeszczową pogodą:

  1. Wprowadza się ZAKAZ PODLEWANIA wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Lubiewo
    od 07-06-2019r.  do odwołania. Zakaz obejmuje godziny od 19:00 do 22:00.
  2. ZAKAZ, o którym mowa w pkt. 1 dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
  3. Osoby nieprzestrzegające wyżej wymienionego ZAKAZU będą pociągani do odpowiedzialności karno – administracyjnej w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.