Zajęcia edukacyjne w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu

Odsłony: 2

W dniu 4 października 2019 r. na terenie PSZOK  w Bysławiu pracownicy Urzędu Gminy w Lubiewie przeprowadzili  dla uczniów klasy 3 b Szkoły Podstawowej w Bysławiu zajęcia edukacyjne dotyczące segregacji odpadów.  

W trakcie zajęć dzieci obejrzały prezentację multimedialną, podczas której miały okazję zapoznać się z zasadami prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz wysłuchały prelekcji o powstaniu i funkcjonowaniu PSZOK w gminie Lubiewo.  Poza tym ochotnicy wzięli udział w mini-konkursie praktycznej wiedzy segregacji odpadów, który polegał na przyporządkowaniu odpadu do właściwego pojemnika na surowce wtórne, np. do którego pojemnika wyrzucić liście, co zrobić ze zużytą baterią, gdzie wyrzucić karton po mleku lub po soku? Po części teoretycznej, kierownik Zakładu Komunalnego w Lubiewie Jerzy Bogusławski oprowadził grupę dzieci po obiekcie i wskazał w jaki sposób gromadzone są odpowiednie odpady. Dzieci podczas zwiedzania dowiedziały się, że do PSZOK przyjmowane są tylko odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze, a dzięki warsztatom ekologicznym dzieci zdobyły praktyczną wiedzę nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, którą będą mogły przekazać swoim rodzicom i dziadkom.

Zajęcia swoją tematyką wpisały się w założenia projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z budynkiem edukacyjno – promocyjnym w Bysławiu”.