Zajęcia edukacyjne w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu

Odsłony: 1

W ramach przeprowadzania zajęć dotyczących edukacji ekologicznej dzieci
z klasy II A Szkoły Podstawowej w Bysławiu 13 czerwca 2019 r. odwiedziły Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu. Dwadzieścioro dzieci wraz ze swoją wychowawczynią Panią Agnieszką Kujawa obejrzało filmy edukacyjne związane
z segregacją odpadów komunalnych, wysłuchało prelekcji o powstaniu  i funkcjonowaniu PSZOK w gminie Lubiewo, segregowało odpady komunalne oraz zwiedzało teren PSZOK. Zajęcia zorganizowane zostały dzięki współpracy Wójta Gminy Lubiewo, pracowników Referatu Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Urzędu Gminy w Lubiewie, Kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bysławiu i wychowawczyni klasy II A. Zajęcia swoją tematyką wpisały się w założenia projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z budynkiem edukacyjno – promocyjnym w Bysławiu”.