Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie – budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym

W dniu 06.03.2023 r. odebrano inwestycję pn. „Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie – budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym”. Zadanie było realizowane od 10.01.2023 r. do 03.03.2023 r. W ramach przedsięwzięcia zamontowano:

  • Zestawy do kalisteniki – 2 szt.,
  • Stolik do gry w szachy i chińczyka – 1 szt.,
  • Kołowrotek – urządzenie przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim – 1 szt.,
  • Pedały do ławki – 2 szt.,
  • Tablica informacyjna – 1 szt.,
  • Ławki – 2 szt.,
  • Kosze na śmieci – 2 szt.,
  • Stojaki rowerowy – 3 szt. ,
  • Altana – 1 szt.,
  • Słupki do slalomu – 1 zestaw, tj. 5 szt.

Wykonawcą prac była firma Fit Park Sp. z o.o. Sp. k. z Torunia, która zrealizowała ww. prace za kwotę 110 466,30 zł brutto.

Inwestycja jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uzyskanie ww. dotacji było możliwe dzięki działaniu programowi realizowanemu przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” w ramach działaniu pn. „Fest odnówka” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.