„Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu – budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym”

Odsłony: 0

19 lipca 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ww. projektu ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu ,,Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Zgodnie z założeniami programu inwestycja skierowana jest głównie do osób w wieku przekraczającym 50 lat.

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 381 827,21 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to kwota 197 494,00 zł.

Projekt obejmuje budowę m. in. bramy na plażę, witacza, promenady, ścieżki dydaktyczno-sensorycznej, ścieżki spacerowej, altany, ławek wypoczynkowo-edukacyjnych, pryszniców i przebieralni plażowych, boiska do siatkówki plażowej, gry w szachy.

W bieżącym roku na realizację inwestycji ogłoszono 2 przetargi. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Drugi przetarg również zakończył się unieważnieniem z powodu zbyt wysokich cen ofert.

Gmina Lubiewo w dniu 29 marca 2022 r. złożyła wniosek o przedłużenie terminu realizacji projektu do końca czerwca 2023 r.