Zadbajmy wspólnie o nasze środowisko – Bank Spółdzielczy w Koronowie oferuje pomoc !

Odsłony: 0

 

Zachęcamy do zapoznania się z  kredytem na przedsięwzięcia proekologiczne pn. Ekokredyt,  który  oferuje Bank Spółdzielczy w Koronowie. Jest to jeden z nielicznych kredytów na rynku, który traktuje priorytetowo zadania związane z ochroną środowiska.

 Ekokredyt  został stworzony wspólnymi siłami Banku i Gmin z terenu jego funkcjonowania, w celu poprawy środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców Gmin.

 

Ekokredyt przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć proekologicznych w których współuczestniczy Gmina tj.:

 • wymianę azbestowych pokryć dachowych,
 • zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • wymianę kotła grzewczego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania,
 • inne działania proekologiczne dedykowane gospodarstwom domowym, współfinansowane ze środków z budżetu Państwa.

 

Ekokredyt może być przeznaczony także na refinansowanie nakładów poniesionych na przedsięwzięcia proekologiczne, o których mowa wyżej, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt. Bank Spółdzielczy w Koronowie udziela kredytu do wysokości poniesionych kosztów, udokumentowanych opłaconymi fakturami/rachunkami.

 

Korzyści dotyczące Ekokredytu:

 1. Kwota kredytu: od 2 000 zł do 200 000 zł.
 2. Długi okres kredytowania: do 10 lat.
 3. Bez udziału własnego.
 4. Możliwa karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy.
 5. Atrakcyjne oprocentowanie kredytu: WIBOR 6 M plus stała marża Banku (na dzień 07.03.2017r. oprocentowanie nominalne wynosi 3,62% w stosunku rocznym).
 6. Niskie prowizje lub ich brak:
 7. prowizja wstępna – 0,00%,
 8. prowizja przygotowawcza uzależniona od okresu kredytowania:

–  do 5 lat – 0,70%,

– powyżej 5 lat – 1,2%,

 1. prowizja za administrację – 0,00%,
 2. prowizja rekompensacyjna – 0,00%.

 

Zachęcamy do odwiedzenia placówek Banku Spółdzielczego w Koronowie. Bank zapewnia pomoc w sporządzeniu wniosków. Lista placówek znajduje się na stronie www.bskoronowo.com.pl.